Beställningsformulär för Slöjdportfolio och Bildportfolio

Läs mer om portfolion

Engångskostnad

När skolan ansluts till Slöjd- eller Bildportfolio utgår en engångskostnad på 1495 kr per ämne.
Om skolan ansluter sig till både Slöjd- och Bildportfolio samtidigt är engångskostnaden 2390 kr. Ni sparar 600 kr.

Terminsavgift

Terminsavgiften är 395 kr per ämne.

En skola som har både Slöjd- och Bildportfolio får rabatterad terminsavgift.
Båda kommer på samma faktura med specificerad kostnad per ämne.

Uppgradera?

Om skolan redan är ansluten och ni vill uppgradera: logga in som lärare och gå till denna sida igen, eller kontakta oss så ordnar vi det.

kontakt@slojd.nu

Välj Portfolio
1495 kr engångskostnad + 395 kr/termin
1495 kr engångskostnad + 395 kr/termin
2390 kr engångskostnad + 650 kr/termin (rabatterad engångskostnad och terminsavgift)

Du kan skapa användarkonton för lärare och personal som ska ha tillgång till portfolion
på nästa sida i beställningen, och även senare inuti portfolion.LeveransadressFakturaadress


Kommun
Meddelande / Kommentar

Om du har något du vill meddela oss så kan du göra det här.


På nästa sida kommer du att kunna lägga in lärare och personal som ska ha tillgång till portfolion.


Fyll först i

Utskriftsversion

0.083 3